కంపెనీ షో

కర్మాగారం

కంపెనీ భవనం

సంస్థ-నిర్మాణం

కంపెనీ భవనం

కార్యాలయం-1

కార్యాలయం

ఇంజెక్షన్-వర్క్‌షాప్-1

ఇంజెక్షన్ వర్క్‌షాప్

ఇంజెక్షన్-వర్క్‌షాప్-2

ఇంజెక్షన్ వర్క్‌షాప్

స్టాంపింగ్-వర్క్‌షాప్-1

స్టాంపింగ్ వర్క్‌షాప్

స్టాంపింగ్-వర్క్‌షాప్-2

స్టాంపింగ్-వర్క్‌షాప్

ప్రొడక్షన్-లైన్-1

ఉత్పత్తి లైన్

మెటీరియల్-తయారీ-ప్రాంతం

మెటీరియల్ తయారీ ప్రాంతం

పదార్థం-ప్రాంతం

మెటీరియల్ ప్రాంతం

ప్యాకేజింగ్ లైన్

ప్యాకేజింగ్ లైన్

గిడ్డంగి-1

గిడ్డంగి

గిడ్డంగి-2

గిడ్డంగి

పూర్తయిన-ఉత్పత్తి-గిడ్డంగి-1

పూర్తయిన ఉత్పత్తి గిడ్డంగి

తనిఖీ-ప్రాంతం

తనిఖీ ప్రాంతం